ایده آسان برای ایجاد یک باغ سبز در خانه شما

ایده این طراحی از طراح بزرگ جوست باکر است که یک سیستم قفسه بندی به صورت عمودی طراحی کرده که اجازه می دهد برای گیاهان گلدان های متعددی به صورت عمودی بر روی هم قرار بگیرند ، این ایده طراحی به نام "باغ های عمودی " نامگذاری شده است که با تعدد گلدان ها در این قفسه بندی نمایش زیبایی از طبیعت به عنوان ستون یا دیوار در خانه یا محل کار جلوه می کند.

با ترکیب این قفسه ها ، شما می توانید از ایده های مختلف مانند استفاده از آنها را به عنوان یک باغ گیاه در آشپزخانه و یا به عنوان یک دیوار جدا کننده برای تقسیم اتاق ایجاد کنید.