آجر لفتون

آجر لفتون از مصالح ساختمانی پر مصرف در ساختمان سازی است. آجرهایی که برای ساخت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند از تنوع زیادی برخوردارند.  که می توانیم به  آجر لفتون قرمز، آجر لفتون نیمه ، آجر لفتون ، آجر سفال دوجداره و ... اشاره کرد.

آجر لفتون  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.