سقف کاذب و کناف

سقف كاذب سقفي است كه به اسكلت ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه اصلي ،ساختمان وارد مي شود.بدين ترتيب بين سقف مذكور و قسمت زيرين سازه اصلي ،فضاي خالي به وجود مي آيد

سقف کاذب و کناف  20 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

  • گچ بری

    گچ بری در ساختمان بعث زینت و زیبایی می شود. گچبری از تنوع بی  شماری برخوردار است.  گچبری ساده ، مدرن ، گچ بری پیش ساخته ، گچ بری اتاق خواب ، پذیرایی ، گچ بری بالای شومینه