آجر و سفال

آجر، از دیرباز تاکنون به عنوان یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی مد نظر معماران و علاقه مندان به بازسازی ساختمان بوده است. به جرئت می توان گفت که آجر، از دوران باستان تاکنون بیش ترین کاربرد را در کلیه ساختمان ها داشته است.

آجر و سفال یک محصول وجود دارد.

زیرشاخه ها

  • آجر لفتون

    آجر لفتون از مصالح ساختمانی پر مصرف در ساختمان سازی است. آجرهایی که برای ساخت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند از تنوع زیادی برخوردارند.  که می توانیم به  آجر لفتون قرمز، آجر لفتون نیمه ، آجر لفتون ، آجر سفال دوجداره و ... اشاره کرد.

  • آجر نما

    آجرنما از مصالح ساختمانی است که برای نمای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از پر طرفدارترین نماهای موجود در بازار است. آجرنما هم دارای تنوع و مدل های مختلف است.