لمینت QDM

لمینت QDM، قیمت لمینت، فروش پارکت، قیمت پارکت، تفاوت پارکت و لمینت، انواع لمینت، خرید اینترنتی لمینت، قیمت لمینت QDM،کفپوش لمینت،لمینت چوبی،لمینت در چند طرح مختلف، لمینت با ضخامت 8 میلیمتر،لمینت با کیفیت

لمینت QDM 22 محصول وجود دارد

 • نام کالا : لمینت LA 060 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  137,304 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 010 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 020 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 030 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 040 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 050 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 070 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 080 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 080 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 12 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.43 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  95,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 080 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 8 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.907 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید.هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  84,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 090 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 12 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.43 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید. هزینه ی حمل با مشتری می باشد

  95,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست
 • نام کالا : لمینت LA 110 Qdm  نام شرکت تولید کننده : QDM محصول کشور : چین جنس کالا : HDF / اچ دی اف ضخامت هر تایل : 12 میلیمتر عرض هر تایل : ۲۰ سانتیمتر طول هر تایل : ۱۲۰ سانتیمتر سطح پوشش هر بسته : 1.43 متر مربع ترجیحا از فوم سایلنت و با ضخامت 2 میلیمتر استفاده نمایید. هزینه ی حمل با مشتری می باشد

  95,000 تومان بدون مالیات
  موجود نیست