ایده آسان برای ایجاد یک باغچه سبز در خانه شما

  پشتیبان 40نما در خدمت شماست

ایده آسان برای ایجاد یک باغ سبز در خانه شما

ایده این طراحی از طراح بزرگ جوست باکر است که یک سیستم قفسه بندی به صورت عمودی طراحی کرده که اجازه می دهد برای گیاهان گلدان های متعددی به صورت عمودی بر روی هم قرار بگیرند ، این ایده طراحی به نام "باغ های عمودی " نامگذاری شده است که با تعدد گلدان ها در این قفسه بندی نمایش زیبایی از طبیعت به عنوان ستون یا دیوار در خانه یا محل کار جلوه می کند.

با ترکیب این قفسه ها ، شما می توانید از ایده های مختلف مانند استفاده از آنها را به عنوان یک باغ گیاه در آشپزخانه و یا به عنوان یک دیوار جدا کننده برای تقسیم اتاق ایجاد کنید.