40نما - 40نما
آجر لفتون

آجر لفتون از مصالح ساختمانی پر مصرف در ساختمان سازی است. آجرهایی که برای ساخت ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند از تنوع زیادی برخوردارند.  که می توانیم به  آجر لفتون قرمز، آجر لفتون نیمه ، آجر لفتون ، آجر سفال دوجداره و ... اشاره کرد.

آجر لفتون  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.