لمینت جاوا JAVA | پارکت لمینت جاوا | قیمت لمینت جاوا

  پشتیبان 40نما در خدمت شماست

لمینت جاوا

12 میلیلمتر جاوامتر ، کلاس تردد AC3 ، Registered Emboss ، U Groove ، ابعاد 12 * 60 * 1215 میلیمتر،لمینت بادوام،لمینت جاوا در چند رنگ،لمینت چوبی ، لمینت جاوا تحت لیسانس آلمان،تفاوت پارکت و لمینت،خرید آنلاین لمینت

لمینت جاوا 5 محصول وجود دارد

 • لمینت جاوا 001 شرکت سازنده : گروه صنعتی وینیفلکس کشور سازنده : تحت لیسانس آلمان کلاس پارکت لمینت جاوا:  32 تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد سطح پوشش : 1.60 متر مربع شما برای اولین بار، به راحتی می توانید با محاسبه گر هوشمند متراژ، تعداد بسته بندی مورد نیاز خود را محاسبه کنید هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  60,500 تومان هر متر مربع
  موجود است
 • لمینت جاوا 005 شرکت سازنده : گروه صنعتی وینیفلکس کشور سازنده : تحت لیسانس آلمان کلاس پارکت لمینت جاوا:  32 تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد سطح پوشش : 1.60 متر مربع شما برای اولین بار، به راحتی می توانید با محاسبه گر هوشمند متراژ، تعداد بسته بندی مورد نیاز خود را محاسبه کنید هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  60,500 تومان هر متر مربع
  موجود است
 • لمینت جاوا 006 شرکت سازنده : گروه صنعتی وینیفلکس کشور سازنده : تحت لیسانس آلمان کلاس پارکت لمینت جاوا:  32 تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد سطح پوشش : 1.60 متر مربع شما برای اولین بار، به راحتی می توانید با محاسبه گر هوشمند متراژ، تعداد بسته بندی مورد نیاز خود را محاسبه کنید هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  60,500 تومان هر متر مربع
  موجود است
 • لمینت جاوا 007 شرکت سازنده : گروه صنعتی وینیفلکس کشور سازنده : تحت لیسانس آلمان کلاس پارکت لمینت جاوا:  32 تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد سطح پوشش : 1.60 متر مربع شما برای اولین بار، به راحتی می توانید با محاسبه گر هوشمند متراژ، تعداد بسته بندی مورد نیاز خود را محاسبه کنید هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  60,500 تومان هر متر مربع
  موجود است
 • لمینت جاوا 009 شرکت سازنده : گروه صنعتی وینیفلکس کشور سازنده : تحت لیسانس آلمان کلاس پارکت لمینت جاوا:  32 تعداد تایل در هر بسته : 8 عدد سطح پوشش : 1.60 متر مربع شما برای اولین بار، به راحتی می توانید با محاسبه گر هوشمند متراژ، تعداد بسته بندی مورد نیاز خود را محاسبه کنید هزینه ی حمل با مشتری می باشد.

  60,500 تومان هر متر مربع
  موجود است