میز نهار خوری

فروش میز نهار خوری، قیمت میز نهار خوری، پخش میز نهار خوری، خرید اینترنتی میز نهار خوری، قیمت میز نهار خوری، خرید آنلاینمیز نهار خوری ،میز نهار خوری ارزان، انواع میز نهار خوری، فروشگاه اینترنتی میز نهار خوری،میز نهار خوری مدرن،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون منزل،میز نهار خوری چوبی،میز نهار خوری 4 نفره،میز نهار خوری 8 نفره،میز نهار خوری 6 نفره،میز نهار...

فروش میز نهار خوری، قیمت میز نهار خوری، پخش میز نهار خوری، خرید اینترنتی میز نهار خوری، قیمت میز نهار خوری، خرید آنلاینمیز نهار خوری ،میز نهار خوری ارزان، انواع میز نهار خوری، فروشگاه اینترنتی میز نهار خوری،میز نهار خوری مدرن،دکوراسیون داخلی،دکوراسیون منزل،میز نهار خوری چوبی،میز نهار خوری 4 نفره،میز نهار خوری 8 نفره،میز نهار خوری 6 نفره،میز نهار خوری کم جا،میز نهار خوری گرد،میز نهار خوری مربع،تنوعی از محصولات به همراه تنوع رنگ بالا

بیشتر

میز نهار خوری 22 محصول وجود دارد

 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 125     عرض 90 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از 2 لایه ام دی اف است که با روکش سوپر راش پرس شده اند .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل تولید است.

  1,390,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری  6 - 8 نفره  میزناهارخوری 6 نفره :   طول 155     عرض 95 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 170    عرض 95پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه از جنس HDF است که کیفیتی بالاتر از MDF دارد و با روکش سوپر راش پرس شده اند .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل تولید است.

  2,800,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز ام دی اف است که با روکش سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.

  1,490,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 90 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از 2 لایه ام دی اف است که با روکش سوپر راش پرس شده اند .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل تولید است.

  1,250,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز  ام دی اف است که با روکش سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF...

  1,290,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز ام دی اف است که با روکش سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است

  1,450,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 110     عرض 110 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 130     عرض 130 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 150     عرض 150پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از جنس HDF است که کیفیتی بالاتر از MDF دارد و با روکش سوپر راش پرس شده اند این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و HDF...

  1,480,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز  ام دی اف است که با روکشسوپر راش  برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF...

  1,290,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 6 نفره :   طول 145     عرض 145 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 160     عرض 160پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از جنس HDF است که کیفیتی بالاتر از MDF دارد و با روکش سوپر راش پرس شده اند  این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و HDF قابل تولید است.

  1,900,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 100     عرض 100 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 120     عرض 120 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 140     عرض 140پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز  ام دی اف است که با روکشسوپر راش  برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و...

  1,190,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز  ام دی اف است که با روکشسوپر راش  برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF...

  1,350,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز  ام دی اف است که با روکش سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF...

  1,150,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 100     عرض 100 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 120     عرض 120 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 140     عرض 140پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از چوب راش و ممرز هستند و رویه میز  ام دی اف است که با روکش سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است.این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و...

  1,350,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 130     عرض 100 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 170     عرض 105 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 110پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از جنس HDF است که کیفیتی بالاتر از MDF دارد و  با روکش سوپر راش پرس شده اند .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF...

  1,350,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از  چوب راش و ممرز هستند و رویه میز از ام دی اف است که با روکش سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و...

  1,190,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 150     عرض 130 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 180     عرض 170پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از 3 لایه ام دی اف است که با روکش سوپر راش پرس شده اند .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل تولید است.

  1,490,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 150     عرض 84 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 170     عرض 95 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 207     عرض 109پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه از جنس HDF است که کیفیتی بالاتر از MDF دارد و با روکش سوپر راش پرس شده اند .این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل تولید است.

  1,250,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 110     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 150     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 180     عرض 90 پایه های میز و صندلی ها از چوب راش هستند و رویه میز از 2 لایه ام دی اف است که با روکش سوپر راش پرس شده اند  این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل تولید است

  1,350,000 تومان
  موجود نیست
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100 پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از  چوب راش و ممرز هستند و رویه میز از ام دی اف است که با روکش  سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است  این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل...

  1,290,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100 پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از  چوب راش و ممرز هستند و رویه میز از ام دی اف است که با روکش  سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است  این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل...

  1,350,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 100     عرض 100 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 120     عرض 120 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 140     عرض 140 پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از  چوب راش و ممرز هستند و رویه میز از ام دی اف است که با روکش  سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است  این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF...

  1,050,000 تومان
  موجود است
 • در ابعاد میزناهارخوری 4 - 6 - 8 نفره  میزناهارخوری 4 نفره :   طول 120     عرض 80 میزناهارخوری 6 نفره :   طول 160     عرض 90 میزناهارخوری 8 نفره :   طول 200     عرض 100 پایه های میز و صندلی ها ترکیبی از  چوب راش و ممرز هستند و رویه میز از ام دی اف است که با روکش  سوپر راش برای زیبایی و استحکام بیشتر پرس شده است  این میز ناهار خوری فقط با چوب راش و MDF قابل...

  1,290,000 تومان
  موجود است
شرکای تجاری